Verwijzing en vergoeding

Op dit moment heeft Psychotherapie Jade een wachttijd van meer dan een jaar. Hou hier voor jezelf rekening mee als je je wil aanmelden in de praktijk. 

Als u overweegt om zich aan te melden voor een behandeling, dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen, of via de mail (zie Contact).
Wanneer u zich aanmeldt, vindt er altijd eerst een korte telefonische pré-intake plaats, zodat we samen in kunnen schatten of u bij mij op het goede adres bent en of ik u mogelijk verder kan helpen. Het is ook mogelijk om een kennismakingsgesprek te plannen, mocht u dit prettiger vinden dan een telefonische pré-intake. Een kennismakingsgesprek duurt maximaal 30 minuten en er zijn geen kosten aan verbonden.
Tijdens het intakegesprek in de praktijk dient u een verwijsbrief mee te nemen van uw huisarts waarop vermeldt staat dat u wordt verwezen voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).

Ik heb  een contract met zorgverzekeraar Menzis. Klanten van Menzis krijgen daarom hun behandeling volledig vergoed en betalen enkel het eigen risico. 
Voor alle andere verzekeraars geldt dat het van uw eigen polis afhangt welk gedeelte van uw behandeling wordt vergoed en welk gedeelte u zelf moet betalen. Dit kan variëren van bijvoorbeeld 60% vergoeding tot 100% vergoeding. Daarom is het heel belangrijk dat u zelf op voorhand goed informeert bij uw eigen zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt. Dit is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. In alle gevallen wordt een beroep gedaan op uw eigen risico.

Vanaf 1-1-2022 valt de (specialistische) geestelijke gezondheidszorg onder het Zorgprestatiemodel.  Dit houdt in dat u elke maand een factuur gaat krijgen van de gesprekken die u bij mij heeft gehad. Hieronder vallen de sessies in de praktijk, eventuele online sessies en inhoudelijke telefoongesprekken. Alle andere zorg (de zogeheten indirecte tijd) zoals verslaglegging, overleg en intervisie worden niet bij u in rekening gebracht. 

U kunt er natuurlijk ook altijd voor kiezen om de behandeling in het geheel zelf te betalen. De zorgverzekeraar, en daarmee dus ook uw eigen risico, worden dan niet betrokken of aangesproken. Ook wanneer u ervoor kiest om zelf de behandeling te betalen, heb ik een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Alle gehanteerde tarieven staan gepubliceerd op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). U kunt een overzicht raadplegen via de volgende link; https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om u tijdig af te melden wanneer u een afspraak niet kan nakomen (uiterlijk 24 uur van tevoren). Wanneer u zich te laat of in het geheel niet afmeldt, dan krijgt u een zogeheten “no-show” rekening. De kosten hiervan zijn 75 euro per gemiste of te laat afgemelde afspraak. Deze kosten kunt u niet verhalen op uw zorgverzekering.

 

Op dit moment heeft Psychotherapie Jade een wachttijd van meer dan een jaar. Hou hier voor jezelf rekening mee als je je wil aanmelden in de praktijk.